مدیر برگزاری چهاردهمین نمایشگاه قطعات خودرو

  • امتیاز شبکه اکسپو امتیاز داده نشده

رئیس هیات مدیره شرکت بین المللی بازرگانی ایدرو با حضور در استودیو شبکه اکسپو از فرصت ها و چالش های برگزاری این نمایشگاه گفت.

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو تهران – 98

به مدیر برگزاری چهاردهمین نمایشگاه قطعات خودرو امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...