لیزر و فوتونیک در اقتصاد کشور

  • امتیاز شبکه اکسپو امتیاز داده نشده

دکتر محمدجواد ترکمنی معاون توسعه کاربردهای لیزری در خصوص نقش لیزر و فتونیک در اقتصاد کشور و ارزآوری با شبکه اکسپو گفتگو کرد.

سومین نمایشگاه لیزر و فوتونیک – تهران 98

به لیزر و فوتونیک در اقتصاد کشور امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...