پترا کولمن

خانم پترا کولمن رییس کل مجموعه نمایشگاههای صنایع لاستیک و پلاستیک نمایشگاه بین المللی دوسلدورف آلمان می باشد.