پترا کولمن رئیس نمایشگاه لاستیک و پلاستیک دوسلدورف آلمان در استودیو تلویزیونی شبکه اکسپو

پترا کولمن

مدیر نمایشگاه لاستیک و پلاستیک دوسلدورف آلمان