حضور مدیران صنعت قطعات خودرو در شبکه اکسپو

مدیران برتر صنعت قطعات خودرو با حضور در استودیو شبکه اکسپو در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو و صنایع وابسته به بررسی این صنعت پرداختند.

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*

Forgot Password