سوخت خودرو و آلودگی هوا

مدیرعامل شرکت اورند پیشرو به عنوان بزرگترین تولیدکننده قطعات سوخت خودرو در کشور از کیفیت قطعات و سوخت خودرو در کاهش آلودگی هوا گفت.
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو تهران – 98

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*

Forgot Password