جهش بزرگ در صنعت پتروشیمی

در حالی که صنعت نفت و پتروشیمی ایران در تحریم می باشند اما خبرهای متفاوت و بی نظیری از اتفاق خوب و جهش بسیار بزرگ در صنعت پتروشیمی است.
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در شبکه اکسپو از این دستاوردها رونمایی کرد.
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست – تهران مهر 98

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*

Forgot Password