وزیر نفت و انرژی سوریه در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

بازديد وزير نفت سوريه از ايران پلاست

  • 1399/03/24