نمایشگاه قطعات خودرو 98

برگزاری نمایشگاه مفید است یا خیر ؟

  • ۳۰ آبان ۱۳۹۸

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران در گفتگو با شبکه تلویزیونی اکسپو از مزیت های برگزاری نمایشگاه های تخصصی در صنعت خودرو گفت. چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو تهران – ۹۸