دسته: نمایشگاه لیزر و فتونیک 98

مدیران متخصص صنعت لیزر و فوتونیک

  • 1399/03/07
تیزر حضور دکتر محمدجواد ترکمنی معاون توسعه کاربردهای لیزری سومین نمایشگاه لیزر و فوتونیک – تهران ۹۸

سهلان برترین شرکت خدمات نمایشگاهی

  • 1398/12/20
مهندس محمودی فر مدیرعامل شرکت سهلان با حضور در استودیو شبکه اکسپو به بیان دستاوردها و خدمات شرکت سهلان در خصوص تقویت و رشد برگزاری نمایشگاه و غرفه نمایشگاهی ایران پرداخت. چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو تهران – 98

گفتگو رئیس سازمان استاندارد در شبکه اکسپو

  • 1398/10/20
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران پس از بازدید از چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو و صنایع وابسه با حضور در استودیو شبکه اکسپو از دستاوردها و برنامه های این سازمان با مردم به گفتگو پرداخت. چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو تهران – 98

نمایشگاه قطعات خودرو از نگاه دوربین شکبه اکسپو

  • 1398/08/30
نمایشگاه قطعات خودرو از نگاه دوربین شبکه تلویزیونی اکسپو را می تواندی در این ویدئو کوتاه مشاهده کنید. چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو تهران – 98

نمایشگاه از نگاه مرد اول صنعت نمایشگاهی

  • 1398/08/30
با افتتاح چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو و صنایع وابسته، دکتر بهمن حسین زاده مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران در استودیو شبکه اکسپو حضور پیدا کرد.