دسته: محل برگزاری نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

  • ۱۸ مرداد ۱۳۹۸
درباره نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب مطالعات پیرامون تدوین طرح جامع شهر آفتاب از سال ۸۷ تا ۸۱ به طول انجامید، با توجه به اهمیت طرح و اهتمام ویژه شهرداری تهران به برپایی مجموعه نمایشگاهی ، در سال ۸۴ یکصدو سی و هشت هکتار از اراضی شهر آفتاب به منظور احداث نمایشگاه بین المللی […]

نمایشگاه بین المللی تهران

  • ۱۴ فروردین ۱۳۹۸
درباره محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران نمایشگاه بین المللی تهران (شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران) به عنوان یکی از مهمترین شرکتهای تجاری و اقتصادی ایران با بهره مندی از فضا، امکانات و تسهیلات نمایشگاهی منحصر به فرد و نیرو های متخصص، بستر و زمینه مناسبی را از طریق برپایی نمایشگاههای […]