دسته: آرشیو برنامه ها

مدیرعامل بزرگترین تولید کننده قطعات خودرو در گفتگو با شبکه اکسپو

  • ۳۰ آبان ۱۳۹۸
مدیرعامل بزگرترین تولیدکننده قطعات خودرو در کشور و پیشتاز در صنعت قطعات با حضور در استودیو شبکه اکسپو از اهداف و برنامه های شرکت خود گفت. چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو تهران – ۹۸

مشکلات صنعت خودرو از نگاه قائم مقام شرکت سایپایدک

  • ۳۰ آبان ۱۳۹۸
قائم مقام شرکت سایپایدک از مشکلات و دستاوردهای صنعت خودرو و قطعات خودرو در استودیو شبکه اکسپودر چهاردهمین نمایشگاه قطعات خودرو و صنایع وابسته گفت چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو تهران – ۹۸

نمایشگاه قطعات خودرو از نگاه دوربین شکبه اکسپو

  • ۳۰ آبان ۱۳۹۸
نمایشگاه قطعات خودرو از نگاه دوربین شبکه تلویزیونی اکسپو را می تواندی در این ویدئو کوتاه مشاهده کنید. چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو تهران – ۹۸

چرا صنعت خودرو پیشرفتی ندارد؟

  • ۳۰ آبان ۱۳۹۸
حضور کارشناسان صنعت خودرو و بررسی دلایل پیشرفت نکردن این صنعت به همراه صنعت قطعات خودرو و بررسی مشکلات و نقاط قوت این صنعتچهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو تهران – ۹۸

سوخت خودرو و آلودگی هوا

  • ۳۰ آبان ۱۳۹۸
مدیرعامل شرکت اورند پیشرو به عنوان بزرگترین تولیدکننده قطعات سوخت خودرو در کشور از کیفیت قطعات و سوخت خودرو در کاهش آلودگی هوا گفت.چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو تهران – ۹۸

نمایشگاه قطعات خودرو فرصتی بی تکرار برای ایران

  • ۳۰ آبان ۱۳۹۸
رئیس هیات مدیره شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو از ظرفیت های این نمایشگاه در ایران در شبکه اکسپو سخن گفت.چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو تهران – ۹۸

افزایش قیمت قطعات خودرو

  • ۳۰ آبان ۱۳۹۸
نایب رئیس انجمن همگن قطعه سازان تهران در خصوص مشکلات و افزایش قیمت های صنعت خودرو و قطعات خودرو در شبکه اکسپو سخن گفت.چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو تهران – ۹۸

برگزاری نمایشگاه مفید است یا خیر ؟

  • ۳۰ آبان ۱۳۹۸
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران در گفتگو با شبکه اکسپو از مزیت های برگزاری نمایشگاه های تخصصی در صنعت خودرو گفت. چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو تهران – ۹۸

گفتگو رئیس سازمان استاندارد در شبکه اکسپو

  • ۲۹ آبان ۱۳۹۸
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران پس از بازدید از چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو و صنایع وابسه با حضور در استودیو شبکه اکسپو از دستاوردها و برنامه های این سازمان با مردم به گفتگو پرداخت. چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو تهران – ۹۸