پیشنهاد سردبیر

ایران پلاست دومین نمایشگاه بزرگ جهان

ایران پلاست دومین نمایشگاه بزرگ جهان

پترا کولمن مدیر نمایشگاه لاستیک و پلاستیک دوسلدورف آلمان که بزرگترین نمایشگاه در جهان می باشد با حضور در ایران…
مدیرعامل بزرگترین تولید کننده قطعات خودرو در گفتگو با شبکه اکسپو

مدیرعامل بزرگترین تولید کننده قطعات خودرو در گفتگو با شبکه اکسپو

مدیرعامل بزگرترین تولیدکننده قطعات خودرو در کشور و پیشتاز در صنعت قطعات با حضور در استودیو شبکه اکسپو از اهداف…
نمایشگاه قطعات خودرو فرصتی بی تکرار برای ایران

نمایشگاه قطعات خودرو فرصتی بی تکرار برای ایران

رئیس هیات مدیره شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو از ظرفیت های این نمایشگاه در ایران در شبکه اکسپو سخن گفت.چهاردهمین…
گفتگو رئیس سازمان استاندارد در شبکه اکسپو

گفتگو رئیس سازمان استاندارد در شبکه اکسپو

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران پس از بازدید از چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو و…
نمایشگاه قطعات خودرو از نگاه دوربین شکبه اکسپو

نمایشگاه قطعات خودرو از نگاه دوربین شکبه اکسپو

نمایشگاه قطعات خودرو از نگاه دوربین شبکه تلویزیونی اکسپو را می تواندی در این ویدئو کوتاه مشاهده کنید. چهاردهمین نمایشگاه…
نمایشگاه از نگاه مرد اول صنعت نمایشگاهی

نمایشگاه از نگاه مرد اول صنعت نمایشگاهی

با افتتاح چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو و صنایع وابسته، دکتر بهمن حسین زاده مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های…
مدیر برگزاری چهاردهمین نمایشگاه قطعات خودرو

مدیر برگزاری چهاردهمین نمایشگاه قطعات خودرو

رئیس هیات مدیره شرکت بین المللی بازرگانی ایدرو با حضور در استودیو شبکه اکسپو از فرصت ها و چالش های…

Forgot Password