دسته: پیشنهاد سردبیر

مدیرعامل بزرگترین تولید کننده قطعات خودرو در گفتگو با شبکه اکسپو

  • ۳۰ آبان ۱۳۹۸
مدیرعامل بزگرترین تولیدکننده قطعات خودرو در کشور و پیشتاز در صنعت قطعات با حضور در استودیو شبکه اکسپو از اهداف و برنامه های شرکت خود گفت. چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو تهران – ۹۸

مشکلات صنعت خودرو از نگاه قائم مقام شرکت سایپایدک

  • ۳۰ آبان ۱۳۹۸
قائم مقام شرکت سایپایدک از مشکلات و دستاوردهای صنعت خودرو و قطعات خودرو در استودیو شبکه اکسپودر چهاردهمین نمایشگاه قطعات خودرو و صنایع وابسته گفت چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو تهران – ۹۸

سهلان برترین شرکت خدمات نمایشگاهی

  • ۳۰ آبان ۱۳۹۸
مهندس محمودی فر مدیرعامل شرکت سهلان با حضور در استودیو شبکه اکسپو به بیان دستاوردها و خدمات شرکت سهلان در خصوص تقویت و رشد برگزاری نمایشگاه ایران پرداخت. چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو تهران – ۹۸

نمایشگاه قطعات خودرو از نگاه دوربین شکبه اکسپو

  • ۳۰ آبان ۱۳۹۸
نمایشگاه قطعات خودرو از نگاه دوربین شبکه تلویزیونی اکسپو را می تواندی در این ویدئو کوتاه مشاهده کنید. چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو تهران – ۹۸

نمایشگاه از نگاه مرد اول صنعت نمایشگاهی

  • ۳۰ آبان ۱۳۹۸
با افتتاح چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو و صنایع وابسته، دکتر بهمن حسین زاده مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران در استودیو شبکه اکسپو حضور پیدا کرد.

مدیر برگزاری چهاردهمین نمایشگاه قطعات خودرو

  • ۳۰ آبان ۱۳۹۸
رئیس هیات مدیره شرکت بین المللی بازرگانی ایدرو با حضور در استودیو شبکه اکسپو از فرصت ها و چالش های برگزاری این نمایشگاه گفت. چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو تهران – ۹۸

گفتگو رئیس سازمان استاندارد در شبکه اکسپو

  • ۲۹ آبان ۱۳۹۸
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران پس از بازدید از چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو و صنایع وابسه با حضور در استودیو شبکه اکسپو از دستاوردها و برنامه های این سازمان با مردم به گفتگو پرداخت. چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو تهران – ۹۸