دسته: گالری ویدئو

مدیران متخصص صنعت قطعات خودرو در شبکه اکسپو

  • ۳۰ آبان ۱۳۹۸
مدیران متخصص صنعت قطعات خودرو از چالش ها و فرصت های این صنعت گفتند. چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو تهران – ۹۸

مدیران متخصص صنعت خودرو و گفتگو با مردم

  • ۳۰ آبان ۱۳۹۸
حضور در استودیو شبکه اکسپو فرصتی برای مدیران و متخصصان صنعت خودرو و قطعات خودرو گردید تا با مردم گفتگو کنند. چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو تهران – ۹۸

سهلان برترین شرکت خدمات نمایشگاهی

  • ۳۰ آبان ۱۳۹۸
مهندس محمودی فر مدیرعامل شرکت سهلان با حضور در استودیو شبکه اکسپو به بیان دستاوردها و خدمات شرکت سهلان در خصوص تقویت و رشد برگزاری نمایشگاه ایران پرداخت. چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو تهران – ۹۸

نمایشگاه قطعات خودرو از نگاه دوربین شکبه اکسپو

  • ۳۰ آبان ۱۳۹۸
نمایشگاه قطعات خودرو از نگاه دوربین شبکه تلویزیونی اکسپو را می تواندی در این ویدئو کوتاه مشاهده کنید. چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو تهران – ۹۸

حضور مدیرعامل کروز پلاس در شبکه اکسپو

  • ۳۰ آبان ۱۳۹۸
مدیرعامل شرکت کروز پلاس از چالش های صنعت قطعات خودرو و برنامه های این مجموعه برای پیشرفت در استودیو شبکه اکسپو گفت. چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو تهران – ۹۸

نمایشگاه از نگاه مرد اول صنعت نمایشگاهی

  • ۳۰ آبان ۱۳۹۸
با افتتاح چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو و صنایع وابسته، دکتر بهمن حسین زاده مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران در استودیو شبکه اکسپو حضور پیدا کرد.

مدیر برگزاری چهاردهمین نمایشگاه قطعات خودرو

  • ۳۰ آبان ۱۳۹۸
رئیس هیات مدیره شرکت بین المللی بازرگانی ایدرو با حضور در استودیو شبکه اکسپو از فرصت ها و چالش های برگزاری این نمایشگاه گفت. چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو تهران – ۹۸

قائم مقام سایپایدک در استودیو اکسپو

  • ۳۰ آبان ۱۳۹۸
حضور استودیو شبکه اکسپو در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو با همراهی بزرگترین شرکت های فعال این صنعت همراه شد و قائم مقام شرکت سایپایدک در این شبکه به گفتگو با مردم پرداخت. چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو تهران – ۹۸

گفتگو رئیس سازمان استاندارد در شبکه اکسپو

  • ۲۹ آبان ۱۳۹۸
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران پس از بازدید از چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو و صنایع وابسه با حضور در استودیو شبکه اکسپو از دستاوردها و برنامه های این سازمان با مردم به گفتگو پرداخت. چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو تهران – ۹۸

حضور متخصصان صنعت خودرو در شبکه اکسپو

  • ۲۹ آبان ۱۳۹۸
متخصصان عرصه های مختلف صنعت خودرو و قطعات خودرو با حضور در استودیو شبکه تلویزیونی اکسپو به بررسی این صنعت پرداختند. چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو تهران – ۹۸