کوید 19

با توجه به شیوع کرونا نمایشگاه ها تعطیل می باشد.

  • ۱ فروردین ۱۳۹۹

در حال حاضر با توجه به شیوع ویروس کوید ۱۹ (کرونا) نمایشگاهی در حال برگزاری نمی باشد.