کوید 19

با توجه به شیوع کرونا نمایشگاه ها تعطیل می باشد.

  • ۱ فروردین ۱۳۹۹

در حال حاضر با توجه به شیوع ویروس کوید ۱۹ (کرونا) نمایشگاهی در حال برگزاری نمی باشد.

لزم به ذکر است نخستین نمایشگاه سال جاری طبق برنامه های ریزی های صورت گرفته در ۲۳ خرداد آغاز به فعالیت می کند.