نمایشگاه قطعات خودرو 98

مدیران متخصص صنعت خودرو و گفتگو با مردم

  • ۳۰ آبان ۱۳۹۸

حضور در استودیو شبکه اکسپو فرصتی برای مدیران و متخصصان صنعت خودرو و قطعات خودرو گردید تا با مردم گفتگو کنند.

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو تهران – ۹۸