نمایشگاه قطعات خودرو

نمایشگاه قطعات خودرو از نگاه دوربین شکبه اکسپو

  • ۳۰ آبان ۱۳۹۸

نمایشگاه قطعات خودرو از نگاه دوربین شبکه تلویزیونی اکسپو را می تواندی در این ویدئو کوتاه مشاهده کنید.

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو تهران – ۹۸