لیست پخش برنامه ها

 • ارتباط زنده
  مراسم افتتاحیه نمایشگاه 
 • بعدی
  مراسم افتتاحیه نمایشگاه 
  • سپس
   استودیو اکسپو

رویداد 1

پخش زنده شبکه های دیگر ما

رویداد 2

پخش زنده شبکه های صداوسیما

رویداد 3