شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران

نمایشگاه بین المللی تهران

شركت نمايشگاههای بين المللي جمهوری اسلامي ايران به عنوان يكي از مهمترين شركتهای تجاری و اقتصادی ایران با بهره مندي از فضا، امكانات و تسهيلات نمايشگاهی منحصر به فرد و نیرو های متخصص، بستر و زمينه مناسبی را از طريق برپايی نمايشگاههای تخصصی و بين المللی جهت تولیدکنندگان، بازرگانان داخلی و خارجی مهيا ساخته است تا علاوه بر عرضه و نمايش توانمنديها، مبادلات تجاری، سرمايه گذاريهای مشترك و بين المللي خود را در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی ایران توسعه بخشند . شرکت نمایشگاهها در سال 1355 به عضويت اتحاديه نمايشگاههای بين المللي UFI و اتحادیه جهانی نمایشگاهها BIE که مسئول برگزاری نمایشگاههای اکسپو جهان می باشد، در آمده است.